• Fundacja Dzieci
  • Fundacja Dzieci
  • Fundacja Dzieci

dla firm

szkolenia

projekty

O fundacji

Jesteśmy organizacją non-profit, zarejestrowaną w  2013 roku  po kilku latach prowadzenia społecznej placówki wspierania i rozwoju dzieci. Naszą misją jest realizowanie zadań, których celem jest szeroko pojęte dobro dzieci i młodzieży. Naczelnym zadaniem Fundacji jest przede wszystkim tworzenie warunków edukacyjnych zapewniających wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju zgodnie z wrodzonym potencjałem.

Jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym (20% naszych pracowników to osoby w trudnej sytuacji życiowej, zatrudniamy przede wszystkim samotne mamy, oferując im wieloaspektowe wsparcie). Łączymy działalność usługową (prowadzenie żłobka i przedszkola) ze społeczną odpowiedzialnością.